Multilease B.V.

In deze moderne en steeds verder digitaliserende markt is Multilease een partner. Een duurzame partner die haar relaties voorziet van betrouwbare en innovatieve producten en diensten welke mobiliteit garanderen op een economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze.

In de komende jaren vindt een verschuiving plaats van de auto van de zaak naar mobiliteitsbudgetten voor medewerkers. Hierdoor vindt er uitbreiding plaats van de activiteiten naar particuliere afnemers vanwege het zakelijke woon-werkverkeer. Multilease speelt op deze veranderende behoeften in door innovatieve producten en diensten aan te bieden die hierin voorzien.

Vanuit milieu oogpunt richt Multilease zich steeds meer op voorziening in mobiliteitsbehoeften via alternatieve aandrijvingsmethoden. Multilease heeft als streven een toonaangevende speler te zijn in de markt voor leaseauto’s met alternatieve aandrijvingsmethoden.

Multilease B.V.
Postbus 23830
2502 GV Den Haag

T 088 – 088 0525
F 06-290 564 01
Ed Molenaar
www.multilease.nl

Nieuwe leden

Van Business Breakfast Alphen aan den Rijn