Doelstelling

Gemoedelijke sfeer

De ontbijtbijeenkomsten verlopen in een plezierige en ongedwongen ambiance. Er wordt gepraat, genetwerkt en waar het kan rondleidingen gegeven. Elk jaar staan altijd interessante bijeenkomsten gepland. Tenminste één keer per jaar wordt een bezoek gebracht aan het Ronald McDonald Huis in Leiden. In de zomer is er een gezellige buitenactiviteit.

‘Er zijn in Nederland inmiddels vijftien Ronald McDonald Huizen. Ze staan bij alle academische ziekenhuizen, een aantal streekziekenhuizen met een bovenregionale functie, bij een revalidatiecentrum en een jeugdpsychiatrische instelling. Jaarlijks maken de Huizen ca. 65.000 overnachtingen voor 4.600 gezinnen mogelijk.’
Voor een impressie: Ronald McDonald Huis Leiden

Waardecheque

Hoogtepunt is de overhandiging aan het Huis van een waardecheque uit de pot van het lidmaatschapsgeld. Een bekend persoon uit de locale politiek of het bedrijfsleven draagt de cheque, namens alle ondernemers, plechtig aan het Huis over. Een mooi moment.

‘De Huizen maken deel uit van het Ronald McDonald Kinderfonds. Het fonds levert een positieve bijdrage aan de gezondheid van kinderen en als zodanig aan het welzijn van families met een ziek of gehandicapt kind in Nederland. Daarom ontwikkelt, ondersteunt en exploiteert het Kinderfonds voorzieningen die concreet bijdragen aan het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie.’
Kijk eens op: Ronald McDonald Kinderfonds

Elk ontbijt op een verrassende locatie

We proberen elke derde dinsdag van de maand een bijzonder ontbijt te organiseren. En natuurlijk, het wordt nog interessanter wanneer zoveel mogelijk ondernemers uit verschillende beroepsvelden zich aansluiten. Een gemêleerd gezelschap is de beste kans om je relatienetwerk effectief uit te breiden. Je ontbijt op steeds andere locaties en je krijgt bovendien een uniek kijkje in de ‘keuken’ van allerlei bedrijven.

Voor een impressie: www.facebook.com/RonaldMcDonaldBusinessBreakfast