Jullie kunnen het dak op tijdens het volgende ontbijt! We zijn deze maand namelijk te
gast bij RIJNVICUS (voorheen SWA) en deze schitterende organisatie heeft een
groot parkeerdak waarop we allemaal terecht kunnen.
Daar worden we verwelkomd door Carolien van der Meulen die al jaren lid is van ons
ontbijt en ons graag samen met haar collega’s ontvangt bij RIJNVICUS. Een
organisatie waarbinnen een geweldig Leer-Werkbedrijf draait én waarin mensen
vanuit een arbeidsbeperking of bijstandssituatie worden begeleid naar de reguliere
arbeidsmarkt. Een club met grote sociale impact en daar mogen wij ons als
ontbijtclub door laten inspireren op 15 oktober!

Aanmelden
Je kunt je aanmelden op: https://www.business-breakfast.nl
Wanneer en waar?
Dinsdag 15 oktober 2019 om 8.00 uur
RIJNVICUS
Distrubutieweg 10
2404 CK Alphen aan den Rijn