AT-groep werk

at.groep staat klaar voor werkgevers, werknemers, hulpbehoevenden en uitkeringsgerechtigden en ondersteunt hen op de gebieden personeel, zorg en werk.

We bieden hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met problemen. We bieden onze hulp snel en dichtbij de cliënt.

Onze hulp kan bestaan uit enkele gesprekken, maar kan ook bestaan uit een traject met intensieve ondersteuning thuis, op school of op het werk. Is er onderzoek nodig, dan doen we dat oplossingsgericht.

We denken dat hulp effectief is als je er snel bij bent (laagdrempelig). We geloven dat hulp het meest effectief is als het een oplossing biedt voor de problemen die mensen zelf ervaren.

We denken dat samenwerken hulp beter maakt. We zijn optimistisch en denken dat mensen in staat zijn zelf actief te kunnen bijdragen aan het oplossen van hun problemen.

“iFlow Ondernemingshuis” Europaplein 10 2408 GX Alphen a/d Rijn 06 12 22 81 83

Nieuwe leden

Van Business Breakfast Alphen aan den Rijn